top of page

Nasze Usługi

Naše
PRAWO CYWILNE

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego, w tym windykację należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, przenoszenie prawa własności nieruchomości oraz reprezentację w sprawach rodzinnych. Nasze biuro zajmuje się również rozliczaniem współwłasności nieruchomości oraz reprezentacją właścicieli w stosunku do SPF. W razie potrzeby sprawnie i szybko zapewnimy wykup udziałów współwłasności w zarządzaniu SPF.

Image by Giammarco
Court
PRAWO BIZNESOWE

W zakresie prawa handlowego oferujemy obsługę prawną związaną z tworzeniem i przekształceniami spółek handlowych, w tym łączeniem, podziałami i łączeniami. Kancelaria zajmuje się również sporządzaniem i opiniowaniem umów zgodnie z wymaganiami klienta, windykacją należności ze stosunków handlowych oraz udziela porad prawnych i sporządzania analiz prawnych.

PRAWO KARNE

W zakresie prawa karnego zapewniamy obronę oskarżonego w postępowaniu karnym oraz reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Power of Attorney
Law
PRAWO PRACY

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie stosunków pracy, w tym nieważnego rozwiązania stosunku pracy oraz niewypłacania wynagrodzeń i odpraw. Ponadto zapewniamy sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów, doradztwo prawne oraz sporządzanie analiz prawnych zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Stack of Files
Office
REJESTR PARTNERÓW SEKTORA PUBLICZNEGO

Zajmujemy się również składaniem wniosków o rejestrację w rejestrze partnerów sektora publicznego oraz weryfikacją identyfikacji użytkowników końcowych świadczeń.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jako eksperci w zakresie prawa własności intelektualnej pomagamy chronić Twoją własność intelektualną. Kancelaria świadczy usługi w zakresie rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Ponadto świadczymy usługi prawne w zakresie praw patentowych, wynalazków, znaków towarowych, nazw handlowych, tajemnic przedsiębiorstwa, procedur technicznych oraz know-how.

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Świadczymy usługi z zakresu prawa rodzinnego, reprezentacji w postępowaniach rozwodowych, opieki nad małoletnimi dziećmi, alimentów na małoletnie dzieci itp. Przygotujemy projekt umowy rodzicielskiej zgodnie z Twoimi wymaganiami oraz zapewnimy wszelkie czynności związane z zatwierdzeniem umowy rodzicielskiej przez sąd. Po rozwodzie zajmiemy się czynnościami niezbędnymi do uregulowania wspólności majątkowej małżonków oraz w razie potrzeby złożymy pozew o rozstrzygnięcie wspólności majątkowej małżonków oraz zapewnimy reprezentację w postępowaniu przed Sądem sąd.

bottom of page